Gymnasten uit onze opleiding Gymstars die voldoende talent hebben en gemotiveerd zijn kunnen vanaf het derde leerjaar deelnemen aan de opleiding RECREA. Hier worden de oefeningen uit het wedstrijdprogramma RECREA van de Gymnastiek Federatie aangeleerd. Dit is een leerplan waarbij de oefeningen van de Gymstars worden geoptimaliseerd. Er wordt meer gewerkt op afwerking en moeilijkheidsgraad.  Er zal aan een aantal wedstrijden worden deelgenomen die speciaal voor dit leerplan worden georganiseerd. Supertalenten kunnen doorstromen naar onze wedstrijdploegen Toestelturnen of Tumbling.

(Lees meer over RECREA)

 

Er wordt telkens twee maal twee uur getraind per week. Het seizoen loopt van augustus tot einde juni. Tijdens de schoolvakanties is er normaal les tenzij de lesgevers iets anders aangeven. Wil je je kind graag inschrijven vraag dan een inschrijvingsformulier aan de lesgever en geeft het ingevuld weer terug. Een inschrijving is pas geldig als ook het lidgeld betaald is.

 

Wij voorzien ook elke jaar een toonmoment. Een moment waarop de gymnasten aan het publiek kunnen laten zien wat ze al kunnen. Dit jaar zal dat doorgaan in het weekend van 1+2 FEBRUARI 2020 in het SportinGenk Park.

 

  

Recrea Meisjes 3+4+5+6

Voor meisjes van het derde en vierde leerjaar

Woensdag : van 17u30 tot 19u30 - SportinGenk Park

Zaterdag : van 12u00 tot 14u00 - SportinGenk Park

Lidgeld : 265 euro

 

Recrea Meisjes Middelbaar

Voor meisjes van het Middelbaar

Dinsdag : van 17u00 tot 19u00 - SportinGenk Park

Donderdag : van 19u00 tot 21u00 - SportinGenk Park

Lidgeld : 265 euro

 

Recrea Jongens

Voor jongens vanaf het derde leerjaar

Dinsdag : van 18u00 tot 20u00 - SportinGenk Park

Zondag : van 09u00 tot 11u00 - SportinGenk Park

Lidgeld : 265 euro