Dit zijn de jongens die geselecteerd zijn voor deelname aan de westrijden toestelturnen. Je kan niet vrij inschrijven voor een wedstrijdploeg. Alle gymnasten worden jaarlijks beoordeeld op hun vordering, attitude en hun toekomst. Afhankelijk van de beoordeling wordt de selecte verlengd. De jongens worden ingedeeld in groepen volgens niveau. 

 

We starten met een Instapgroep waar de basis wordt gelegd om door te groeien naar de wedstrijdploegen. We kiezen ervoor om de gymnansten een leerplan aan te leren dat aangepast is aan het eigen niveau en vorderingen. Het kan dus zijn dat gymnasten in een zelfde groep andere oefeningen trainen. Het is ook mogelijk dat de lesgevers beslissen in het belang van het kind het aantal uren per week tijdelijk aan te passen. We trachten steeds het hoogst haalbare en aanvaardbare uit het kind te halen.

Het seizoen loopt van augustus tot einde juni. Tijdens de schoolvakanties is er normaal les tenzij de lesgevers anders aangeven. Wil je je kind graag inschrijven vraag dat dan aan de lesgever en die zal je graag verder helpen. Een inschrijving is pas geldig als ook het lidgeld betaald is.

 

Wij voorzien naast de deelname aan wedstrijden ook elk jaar een toonmoment binnen onze eigen club. Een moment waarop de gymnasten aan het publiek kunnen laten zien wat ze al kunnen. Dit jaar zal dat doorgaan in het weekend van 1+2 FEBRUARI 2020 in het SportinGenk Park. Meer info kan je bij de lesgevers bekomen.

De lessen gaan door de nieuwe Gym-hal in het SportinGenk Park.