Dit zijn de jongens en meisjes die geselecteerd zijn voor deelname aan de westrijden TUMBLING. Je kan niet vrij inschrijven voor een wedstrijdploeg. Alle gymnasten worden jaarlijks beoordeeld op hun vordering, attitude en hun toekomst. Afhankelijk van de beoordeling wordt de selecte verlengd. De jongens en meisjes worden ingedeeld in groepen volgens niveau.

 

Je kan kiezen voor wedstrijden op RECREA-niveau of op COMPETITIE-niveau. Bij Recrea wordt een aangepast programma gevolgd dat minder zwaar is dan dat van reguliere westrijden. hier ligt de nadruk meer op basisvaardigheden en het plezier in het aanleren ervan.

 

Voor de wedstrijdploegen starten we met een Instapgroep waar de basis wordt gelegd om door te groeien naar de verschillende competitieploegen. 

Het seizoen loopt van augustus tot einde juni. Tijdens de schoolvakanties is er normaal les tenzij de lesgevers anders aangeven. Wil je je kind graag inschrijven vraag dit dan aan de lesgever en die zal je graag verder helpen. Een inschrijving is pas geldig als ook het lidgeld betaald is.

 

Wij voorzien naast de deelname aan wedstrijden ook elk jaar een toonmoment binnen onze eigen club. Een moment waarop de gymnasten aan het publiek kunnen laten zien wat ze al kunnen. Dit jaar zal dat doorgaan in het weekend van 1+2 FEBRUARI 2020 in het SportinGenk Park. Meer info kan je bij de lesgevers bekomen.

De lessen gaan door in de nieuwe Gymhal van het SportinGenk Park

 

TUM Recrea 

Zondag : van 11u00 tot 14u00 - SportinGenk Park

 

TUM I-niveau 

Maandag : van 18u00 tot 20u00 - SportinGenk Park

Woensdag : van 17u30 tot 19u30 - SportinGenk Park

Zaterdag : van 12u00 tot 14u00 - SportinGenk Park

 

TUM B en C-niveau 

Maandag : van 19u00 tot 21u00 - SportinGenk Park
Dinsdag : van 19u00 tot 21u00 - SportinGenk Park

Donderdag : van 17u00 tot 19u00 - SportinGenk Park