JeMGenk is een Genkse turnvereniging die al meer dan 75 jaar bestaat. Er zijn veel Genkenaren die ooit bij de JeM zijn geweest.

Trainer Louis Leekens heeft een belangrijke rol gespeeld in de turnvereniging. Met ondersteuning van de beheerraad werd de lat systematisch hoger gelegd: opgeleide trainers, meer trainingen, een volledig ingerichte turnzaal in de Halmstraat, topsport statuut. Verschillende jongens en meisjes behalen meerdere provinciale en ook nationale titels. Genk wordt het Regionaal turncentrum voor Dames van de topsportfederatie GymFed.

Het overlijden van trainer Louis Leekens is een zware klap voor de vereniging. Gelukkig zijn de jonge trainers goed opgeleid en nemen zij de fakkel over.

De ACRO-groepen nemen in de periode 2011-2015 een vlucht vooruit en behalen zeer goede resultaten op de wedstrijden. Om optimale ploegen samen te stellen en te trainen wordt besloten de ACRO-gymnasten en trainers te laten aansluiten bij DeSem-Harop. 

Sinds 2016 wordt Freerun als nieuwe discipline aangeboden. In 2017 geeft Guido Maurissen het voorzitterschap over aan Danny Millen en wordt een nieuw bestuur samengesteld.

September 2018 wordt de nieuw turnzaal in SportinGenk Park in gebruik genomen. 

De volledige historiek kan je hieronder in meer detail nalezen

 

ONTSTAAN

Na de bombardementen van haar clublokaal, besloot het bestuur van Genk V.V. tijdelijk te vergaderen bij café Meng en daarmee verhuisde ook het "Muziekske" van de club.

In het jaar '45 echter, had het "Muziekske" maar weinig bestaansrecht meer, enerzijds omwille van de niet zo goede voetbalprestaties en anderzijds, omdat het nieuwe clublokaal van Genk V.V. het café 't Kabouterke (later De Halte) zou worden, zoals afgesproken na de bombardementen met de nieuwe uitbater en oud-clublokaalhouder, Rik Engelen.

De mensen van het "Muziekske" wilden echter liever in het café Meng vertoeven.
Samen met de heer Godfried Jeunen werd daarom gezocht naar bijkomende bestaansredenen.
Omdat er in die tijd slechts weinig sportmogelijkheden in Genk bestonden, werd besloten een sportvereniging op te richten.
De SPORTvereniging Jong en Moedig Genk of kortweg "JeM" werd een feit op 15 juli 1945. Als eerste sport werd al snel turnen gekozen.

Het "Muziekske" zou dus naast de voetbalwedstrijden van Genk V.V dus ook de turnescapades van de JeM muzikaal opfleuren.
En dat maakte JeM uniek binnen de turnwereld, evenals de toen befaamde, maar vandaag helaas uit de mode zijnde, "Turnklak", die door ieder JeM-lid met fierheid werd gedragen.

Tijdens de eerste jaren, was het vinden van een geschikte zaal, het grootste probleem van de JeM.
Een eerste onderkomen werd gevonden in de oude gemeenteschool, maar daarbij moet worden gezegd dat de allereerste lessen werden gegeven op de speelplaats.
Maar de JeM zocht en vond betere zalen. In 1946 verhuisde ze naar "Het Volkshuis" gelegen op de hoek van de Molenstraat en de Rootenstraat, waar nog jarenlang het Turnfeest van de JeM doorging.

Het was ook dit jaar dat notaris Joseph Van Den Hove de akte heeft opgemaakt om de JeM te laten voorbestaan als "een vereniging zonder winstgevend doel", hetgeen werd geregistreerd te Bilzen in Boek 429 Blad 67 vak 7 op 1 April 1946.
In het eerste bestuurd van de VZW werden volgende namen genoteerd:
Godfried Jeunen, dr Michel Bollen, Jan Vanroosmalen, Albert Schreurs, Emiel Lenaerts, Emiel Geurden, Willem Gorissen, Jozef Houben, Willy Withofs, Maria Geurden, Celina Schrijvers en Jules Ebens.

Het daaropvolgende jaar verhuisde de JeM naar "Hotel de la Cloche", vandaag beter gekend als de KBC op de hoek van de Klokstraat en de Stationstraat. Niet voor lang echter, want de nood voor een zaal met toestellen werd groot.
Bij Stefan Was, in het klooster aan de oude Paterskerk van Termien (Calvariestraat), kreeg men 2 zalen ter beschikking, waarvan er één werd voorzien van toestellen (o.a. raamrekken, rekstok en ringen). Hier bleef de JeM tot 1952.
In de buurt stond een elektriciteitscabine, die door de turners en turnsters werd uitgeroepen tot 'vrijerszone'. O.a. Emiel Lenaerts en Helena Schepers, beide oud-bestuursleden, vertoefden er regelmatig en hebben elkaar op deze wijze gevonden.

In 1953 moest er worden uitgeweken naar Winterslag in de turnzaal van de Broeders en vervolgens naar de schrijnwerkerij van Houben, of voor diegene die het zich nog herinneren bij Louis van Neelkes.
Aan de 'onderdak'-problematiek kwam pas een einde in 1956, toen de JeM op 3 mei de nieuwe turn- en feestzaal van de Broederschool in gebruik mocht nemen.

Kort Historisch Overzicht...

1945

Officiële oprichting van Turnvereniging Jong en Moedig Genk op 15 juli.
Onze turnvereniging sluit zich aan bij de Katholieke Limburgse Turngouw.
Voorzitter: Godfried Jeunen

1946

JeM wordt een Vereniging Zonder Winstgevend Doel.
Het eerste publiek optreden van de vereniging vindt plaats in het openluchttheater van Genk.
De bestuursleden van de JeM besluiten dat er ieder jaar een JeM-Turnfeest zal plaatsvinden.
Eerste deelname aan officiële sportmanifestatie (bond- en gouwfeesten).
Het Klassiek Ballet wordt in het leven geroepen, door mevrouw Cuypers en meneer Brondel (Pattepoel).

1947

Organisatie van het Driedaagse turngala op Doumenberg in Genk, met deelname van de heren De Waele, Aerts, Teurlings en M Schrijvers.

1954:

JeM-turners nemen voor de eerste maal deel aan de provinciale turnkampioenschappen.

1955

Viering van het tienjarig bestaan, JeM organiseert in dit kader de 20ste Gouwfeesten voor heren.

1956

Plechtige inhuldiging van de turnzaal in de Broederschool op 29 april.
Vanaf 3 mei gaan er de turnlessen door.

1958

De JeM richt de eerste provinciale turnkampioenschappen en de eerste Gouwfeesten voor Turnsters in.

1965

Viering van het twintigjarig bestaan.

1966

JeM richt een turngala in ten voordele van het Observatie- en Behandelingscentrum 'Bethanië' in Sledderlo met gastoptreden van Theo Van Den Bosch (lange kravat) en Suzy Marleen.

1969

De 2 grote bezielers, meneer en mevrouw Jaminé-Haems, worden tot "Peter en Meter" benoemd van het klassiek ballet. Verschillende van onze danseressen werden zelfs benaderd door het ballet van Vlaanderen.

1970

Viering van het vijfentwintigjarig bestaan met een eucharistieviering in het teken van de Sport en een Turndemonstratie. De JeM start met een zwemafdeling, een volleybalafdeling en een judo-karate-afdeling. De zwemlessen worden gegeven in het Rijkssportcentrum Kattevenne onder impuls van de heer J. Jaminé.
De volleybal-afdeling was jammer genoeg slechts een kort leven beschoren.
De "Judo en karateclub JeM" is momenteel zelfstandig en oefent eveneens in het Stedelijk Sportcentrum.

1975

Viering van het dertigjarig bestaan met een eucharistieviering, optocht doorheen Genk en een Turndemonstratie.
Inhuldiging van (het toen nog Gemeentelijk) Sportcentrum Genk waar in eerste instantie alleen de keurgroepen turnen.

1978

De JeM verandert van turnfederatie, sluit aan bij de Koninklijke Belgische Turnbond en is daardoor automatisch lid van de Vlaamse Turnliga.

1980

Viering van vijfendertigjarig bestaan.

1982

Louis Leekens begeleidt, als nationaal trainer, de Dirk van Esser van JeM Genk naar vier Europese kampioenschappen in Rome, Varna, Oslo en Moskou.

1984

Guido Maurissen neemt de voorzittersfakkel over van meneer Godfried Jeunen.
Ondermeer onder zijn impuls worden zowel een A als een B wedstrijdploeg voor jongens en meisjes opgericht.
De JeM profileert zich vanaf nu op provinciaal, nationaal en internationaal vlak.

1985

Viering van het veertigjarig bestaan met een eucharistieviering, optocht doorheen Genk en een Turngala.

1986

JeM organiseert de Belgische kampioenschappen in Genk.

1988

De balletgroep van de JeM verlaat de vereniging - heden gekend als 'Balletschool Capriccio'.

1989

De jaarkalender van onze vereniging wordt voor het eerst uitgegeven.
Door de steun van de sponsors, het bestuur, de trainers en trainsters en de leden, wordt hij een groot succes. De opbrengsten worden gebruikt voor de aankoop van turnmaterialen en getalenteerde leden krijgen kansen voor deelname aan binnen- en buitenlandse stages.
Ere-voorzitter meneer Godfried Jeunen overlijdt op 10 november.

1990

Viering van het vijfenveertigjarig bestaan.

1995

Viering van het vijftigjarig bestaan met een Academische Zitting waarna de JeM een Koninklijke Vereniging mag worden genoemd, een Show avond met gastoptreden van Magriet Hermans en Helmut Lotti, een eucharistieviering en een turnfestival met gastoptreden van Aerobicschool "Shimmy" van ex-JeM turner Guido Geladé en andere nationale gymnasten.

1998

Door het grote aantal leden wordt het trainersteam uitgebreid. Liefst 23 trainers zijn dagelijks met de Genkse Jeugd bezig.

1999

Wedstrijdploegen jongens en meisjes verhuizen naar de turnzaal in de Halmstraat, waar de Stad Genk een volledig uitgeruste turnhal ter beschikking stelt van de Genkse turnclubs. De vooruitgang is niet meer te houden en de resultaten blijven niet uit. Verschillende jongens en meisjes behalen meerdere provinciale en ook nationale titels. Genk wordt het Regionaal turncentrum voor Dames van de topsportfederatie GymFed.

2000

De club viert vijfenvijftig jaar JeM.
Ook werken de turnster en turners mee aan het grote feest, bij de benoeming van Genk als Stad.

2002

Sara Claessens neemt voor het eerste maal deel aan de interland België – Engeland.
Anke Houben wordt Vlaams Kampioen.
Jasmijn Roekaerts is als eerste Limburgse geselecteerd voor de Topsportschool in Gent.

2003

De A ploeg meisjes wordt Vlaams Kampioen in het A niveau.
De B ploeg wordt derde.
Birgit Scheelen wordt Vlaams Kampioen.
Jasmijn Roekaerts zit in de selectie voor de Europese Kampioenschappen.

2004

JeM wordt Genkse sportclub van het jaar.
Birgit Scheelen wordt Vlaams en Belgisch Kampioen in het B niveau
Sara Claessen wordt Vlaams Kampioen.
Jasmijn Roekaerts en Sara Claessens zitten in de nationale selectie voor het EK.
Stéphanie Lanssens gaat naar de topsportschool in Gent als lid van onze club.

2005

JeM viert zijn zestigjarig bestaan op 4 juni, met een academische zitting, receptie, groot banket, demonstraties en een stoet door het Genkse centrum met al onze leden.
Gevierd wordt met een academische zitting, receptie, groot banket, demonstraties en een stoet door het Genkse centrum met al onze leden.

2010

LOUIS LEEKENS overlijdt op 16 april (64 jaar) LouisLeekens.doc

Louis leefde in dienst van de turnsport, hij is onafscheidelijk verbonden met de JEM. De trainers en gymnasten hebben zeer veel moeite met dit verlies. Danny Millen neemt de technische leiding over.

2011     

Het gaat de eerste tijd moeilijk zonder Louis. Gelukkig heeft hij ervoor gezorgd dat zijn pupillen ook trainersdiploma’s behaalden, dat was immers steeds één van zijn doelstellingen – hij wist dat de club ook zonder hem moest kunnen doorgaan.

2012     

Op 18 en 19 februari 2012 nam de ACRO-groep van JEMGenk deel aan het Limburgs kampioenschap B- en C- niveau acrogym in Leuven. Drie formaties wonnen medailles of een zeer verdienstelijke plaats: zowel Noémie Versleegers en Lillit Soghomonyan als het trio Tine Habex, Iris Claes en Louise Piccart behaalden ook een 2e en 5e plaats in de competitie C-niveau junioren. In de competitie B-niveau senioren duo behaalden Indra Martin en Nathalie Kavse een zeer mooie 6e plaats.

2013     

JEMGenk organiseert voor de eerste maal (16 en 17-03-2013) een provinciale voorronde wedstrijd voor ACRO. Er waren maar liefst 409 deelnemers.

2014     

Ook de tweede editie van de provinciale voorronde wedstrijd voor ACRO, die JEMGenk organiseerde op 15 en 16 februari was met 377 deelnemers een groot succes.

2015     

Gezien het succes van de ACRO-gymnastiek was het belangrijk om de meest talentvolle teams te kunnen samenstellen en te trainen. JEMGenk biedt daarom vanaf het sportjaar 2014-2015 niet langer ACRO-gymnastiek aan, maar laat zijn ACRO-groep aansluiten bij Desem-Harop – begin van een fusie ?

2016     

JeM biedt FreeRun aan als een nieuwe discipline.

2017     

FreeRun wordt vanaf nu eveneens aangeboden via Sport Na School (SNS).

Voorzitter Guido Maurissen dringt aan op een overname van het voorzitterschap en de vervanging van de andere bestuursleden. In augustus 2017 neemt Danny Millen de voorzittersfakkel over van Guido Maurissen. Samen met Miet Winters (penningmeester), Willy Stulens (secretaris) en Tina Peroni vormde Guido sinds 1984 een hecht bestuursteam.

Guido is de laureaat voor de sportverdienste 2017; hij was 2de voorzitter van JEMGenk (1984-2017). 1ste Voorzitter (1945-1984) was Godfried Jeunen, tevens stichter van JEMGenk in 1945. Een volledig nieuw bestuur wordt samengesteld.

2018     

In september wordt de nieuwe Gymhal in het vernieuwde SportinGenk Park in gebruik genomen, de Halmstraat was immers aan vernieuwing toe. Louis krijgt een vaste stek in de nieuwe Gymhal, zijn droom werd uiteindelijk verwezenlijkt.

Dorien Motten – internationale gymnaste in het Bundesliga team van Stuttgart– sluit aan bij JEMGenk

2020     

Het CORONA-jaar : vanaf half maart moeten we noodgedwongen de lessen voor onbepaalde tijd opschorten. Einde mei mogen we weer sporadisch lesgeven, maar enkel in open lucht. Vanaf midden juni worden weer lessen in de zaal toegelaten, maar nog steeds in een zeer beperkte groep. In juli wordt het regime versoepeld, zodat we weer echt kunnen turnen.

15 april : 1 dag voor de 10de verjaardag van het overlijden van Louis Leekens krijgen we weerom enorm droevig nieuws; onze geliefde trainster Bieke Brepoels, de mama van Dorien en Iris Motten, overlijdt zeer onverwachts - ons verdriet is niet te beschrijven.