De werking van de club is gebaseerd op 70 jaar ervaring in turnen en andere sporten.

Onze club is een vzw en telt op dit ogenblik 400 gymnasten. De dagelijkse werking bestaat uit volgende geledingen:

 

BEHEERRAAD

TECHNISCHE COMMISSIE

TRAINERS

 

BEHEERRAAD

De beheerraad zorgt voor de financiën, de terminjdoelstellingen, het bewaken van de eigenheid van de club, het organiseren van activiteiten, de ledenadministratie en het onderhouden van de contacten met alle officiële instanties.

DANNY MILLEN : voorzitter/sportief coördinator

EDDY SPYTKOWSKI : penningmeester

ANNELEEN BAPTIST : secretaris

RIK CUYPERS

GAYE GOKTAS

LILy GORA
DE VOS KEVIN

LILITH SOGHOMONYAN

 

TECHNISCHE COMMISSIE

Hierin zitten ondermeer de coördinatoren van de verschillende disciplines binnen onze club. Hier wordt het  verloop van de trainingen besproken, de opvolging van de lesgevers, de opleidingen, de wedstrijden. en alles wat het sportieve aangaat.

 

TRAINERS

We vinden het belangrijk dat onze lesgevers gediplomeerd zijn en volgen ook op waar er nood is aan bijscholing. De gymnasten zijn in goede handen bij onze lesgevers. De meeste zijn ook gevormd binnen onze club en daar zijn we best trots op. De lesgevers worden bijgestaan door aspiranten in opleiding. 

Onze club heeft op dit ogenblik 43 lesgevers.