Onze missie:

Onze turnclub Jong en Moedig Genk wil jongens en meisjes van alle leeftijden uit Genk en omstreken een kwalitatieve gymnastiekbeleving bieden, inspelend op interesses, noden en talenten. We bieden een breed basisaanbod voor een zo breed mogelijk publiek. Elke gymnast die zin heeft in gymnastiek, op recreatief of competitief niveau, kan in onze club terecht voor een plezierige turnervaring en succesbeleving, die de basis legt om levenslang te sporten.

Onze visie:

Om onze missie optimaal te realiseren delen bestuur, trainers en ouders eenzelfde visie, waarbij het Gymfed-sportmodel de basis vormt. We werken aan een cultuur van evaluatie en bijsturing om de kwaliteit van ons turnaanbod te verbeteren. Alle activiteiten verlopen op een pedagogisch correcte, sporttechnisch- en medisch verantwoorde wijze. Daarom zijn onze trainers ook gediplomeerd en vakkundig opgeleid. Wij kiezen er tevens voor om ons aanbod breed te houden, gaande van kleuters tot volwassenen. Talenten begeleiden we optimaal binnen onze club. Supertalenten bereiden we graag voor om door te stromen naar gespecialiseerde clubs of topsport. 

Meer info over het Gymfed-sportmodel vind je op https://gymfedsportmodel.be/